• # 1151 Budapest, Szőcs Bertalan utca 52.
  • # +36 20 321-0629
  • # iroda@munkavedelem24.hu

Munkavédelmi Tanácsadó Budapesten Veres Zsolt

A munkavédelmi szolgáltatásunk teljes körűen magába foglalja a munkabiztonsági szaktevékenységek ellátását. Rendszeres tartunk munkavédelmi oktatásokat, és azok megszervezését előzetesen. Akár azonnali segítséget nyújtunk a szükséges szabályzatok elkészítésben. Gépek karbantartását, berendezések munkavédelmi szempontú vizsgálatát is elvégezzük. Munkahelyek veszélyelemzését mindenre kiterjedően kockázatértékeléssel egybekötötten. Munkavédelmi szolgáltatások a fővárosban és országosan. Nagyvállalati ügyfelek és vállalkozások, valamint önkormányzatok és egyéni vállalkozóknak is szolgáltatást nyújtunk.
munkavédelem ikon

Munkavédelmi szabályzatok készítése

munkavédelem ikon

Munkavédelmi oktatás tanácsadás

munkavédelem ikon

Kockázatértékelés készítés és éves felülvizsgálata

munkavédelem ikon

Munkabalesetek kivizsgálása, nyilvántartása

Munkavédelmi szolgáltatások Budapest

Munkahelyi kockázatértékelés elvégzése, ellenőrzése, aktualizálása. Lehetséges veszélyek feltárása, azokra tett javaslatok az elhárítására. Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek meghatározása. Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkahely megteremtése. Villamos biztonságtechnikai vizsgálatok. Egyéni védőeszköz juttatási rendjének elkészítése a rendeleti előírásoknak megfelelően. Munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatok írásos szabályozásának elkészítése. Érintésvédelmi felülvizsgálatok. Egységes és átfogó megelőzési stratégia kidolgozása. Mentési terv elkészítése. Munkabalesetek kivizsgálása, dokumentálása, bejelentése a munkavédelmi felügyelőség felé. Közreműködés a munkahely, egyéni védőeszköz, munkaeszköz, technológia soron kívüli ellenőrzésében. Munkavédelmi üzembe helyezésben való közreműködés. Üzembe helyezést megelőző, munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálatok elvégzése. Villamossági hiányosságok feltárása. A munkavégzés hatókörében tartózkodók védelmének kialakítása. Vegyi anyagok, tisztítószerek tárolásának, használatának, szabályainak ismertetése. Munkavédelmi oktatások ellenőrzése, megtartása. Munka higiénés előírások betartásának vizsgálata. Használatba vételt megelőző munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat elvégzése. Időszakos biztonságtechnikai felülvizsgálat. Emelőgép vizsgálatok.
munkavédelmi szabályzatok Szabályzatok
Post By : Tűz-munkavédelmi bázis

06 Komment

Like

Munkavédelmi szabályzatok készítése

A munkavédelmi szabályzat elkészítése komoly előkészítő, egyeztető, összehangoló és a véleményeket szintetizáló munkát igényel, ugyanakkor egyes szabályozási körök munkabiztonsági szaktevékenységnek minősülnek (pl. egyéni védőeszköz juttatás rendje, orvosi alkalmassági vizsgálatok rendje), ezért nem csak indokolt, hanem szükséges is, hogy a munkavédelmi szabályzat tervezetét munkabiztonsági szakember készítse el.

munkavédelmi oktatás Oktatás
Post By : Tűz-munkavédelmi bázis

14 Komment

Like

Munkavédelmi oktatás tanácsadás

A munkáltató köteles a munkavédelmi oktatást olyan időközönként, és tartalommal megtartani, hogy azt a munkavállaló elsajátítsa és a foglalkoztatása teljes időtartama alatt rendelkezzen az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteivel. Megismerje a munkavédelem területén előírt szabályokat, munkavédelmi és munkáltatói utasításokat, információkat. Az előzetes és ismétlődő munkavédelmi oktatásokat megtarthatja a munkáltató vagy annak belső megbízottja. Az oktatások megtartásához előírás, hogy az oktatási segédletet a tematika megjelölésével munkabiztonsági szakember végezze el.

kockázatértékelés a munkavédelemben Kockázatértékelés
Post By : Tűz-munkavédelmi bázis

06 Komment

Like

Kockázatértékelés készítés és éves felülvizsgálata

A Munkavédelmi törvény 1993. évi XCIII. Törvény IV. fejezet, 54. § (2) bekezdése kimondja. Ha a tevékenység szervezett munkavégzés keretein belül történik és a munkáltatónak legalább egy fő alkalmazottja van, akkora munkavédelmi kockázatértékelést kötelező elvégeztetnie, még akkor is, ha nem veszélyes tevékenységet folytat.

munkahelyi balesetek munkavédelem Munkahelyi balesetek
Post By : Tűz-munkavédelmi bázis

08 Komment

Like

Munkabalesetek kivizsgálása, nyilvántartása

Mi minősül munkabalesetnek?
Az a baleset, amely a munkavállalót a szervezett munkavégzés során vagy azzal összefüggésben éri, annak helyétől, időpontjától és a munkavállaló (sérült) közrehatásának mértékétől függetlenül.